четвъртък, 1 януари 2015 г.

UniversaliS


UniversaliS
е 
сферата
на Универсалните Изкуства.
Някои от тях могат да бъдат заменени със сродни,
но всички те са  необходими стъпки
по Пътя на Познанието
на "АвридА".